araç kasko

Aracınızın hasar alması durumunda, çalıntı durumunda ya da çalıntıya teşebbüsünde, yangın ya da sel gibi doğal afetlerde hasar görebilmesi durumları için kasko sigortası yaptırmanız da fayda vardır

show submisison details